Main Profile

At A Glance

Anthem of Overijssel (Netherlands)

Overijssel is a province of the Netherlands in the central eastern part of the country. The province's name means "Lands across river IJssel". The capital city of Overijssel is Zwolle.LyricsAan de rand van Hollands gouwen Over brede IJsselstroom Ligt daar, lieflijk om t'aanschouwen Overijssel, fier en vroom.Waar de Vecht en Regge kronk'len Door de heuv'len in 't verschiet Waar de Dinkelgoltjes fonk'len Ligt het land, dat 'k stil bespied.'k Heb U lief: G'omvat in glorie Oudheid, Kunst en Klederdracht. Eertijds streden om victorie Steden — Ridders, burchtenmacht.D'eindeloze twisten brachten U, mijn land, geen voorspoed aan; Toch is uit Uw leed en klachten Rijke stedenbloei ontstaan.Gij bidt God, dat Hij op 't zaaien Rijpen doe 't gestrooide zaad; Dat Ge dankbaar 't graan moogt maaien Als het uur van oogsten slaat. Oversticht, Uw schone weiden, Horizonten, paarse hei Boeien hart en ziele beide Van Uw volk. Gij zijt van mij.
Length: 02:47

Contact

Questions about Anthem of Overijssel (Netherlands)

Want more info about Anthem of Overijssel (Netherlands)? Get free advice from education experts and Noodle community members.

  • Answer